Innovationsfondens program "Innobooster" indkalder i perioden 1. december - 15. januar nye projektideer. 
Der kan ydes støtte under "De minimis-reglerne", for virksomheder under 250 ansatte og 50 mio. i oms., som ikke tidligere har modtaget støtte.
Støtten ydes til nyskabende ideer og innovative projekter inden for produkter, proces, eller teknologi - som har et tydeligt vækst- og beskæftigelsespotentiale.
CFI hjælper gerne med at finde partnere, ny viden, netværk og ansøgning - og/eller andre projektaktiviteter.
For støtteansøgninger på under 500.000 kr. er der en sagsbehandlingstid på ca. 1 mdr.

  


 

Comment