Den 1. oktober åbnede Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknolog (TUCV).

TUCV er dannet i et stærk samarbejde med Hospitalsenheden Midt, Viborg Kommune, Erhvervsrådet og CFI.

Formålet er at styrke indsatsen på velfærdsteknologi-. gennem et nært samarbejde mellem virksomheder, teknologiudviklere, kommunens plejeindsats og sygehusenes behandlingstilbud.

Formålet er, at indsatsen skal bidrage til at give borgere og patienter en bedre service og højere livskvalitet, mens private virksomheder skal udvikle produkter og services, som kan understøtte dette. Både på hospitalet, på plejehjemmet, i hjemmeplejen - OG til den enkelte borger i eget hjem.

Som leder er ansat Didde Sangild, og de 4 kerneaktører stiller hver især dedikerede ressourcer til rådighed. Således er der mulighed for at inddrage special-kompetencer og ressourcer i både udviklingsprojekter og test-forløb.

Om projektet starter hos borgeren/patienten, deres pårørende, det fagligt specialiserede sundhedspersonale eller en virksomheder er ikke afgørende. Vi favner og faciliterer alle forløb.

Vi har processer, teknologi, prototype-værksteder, 3D-printere og mange andre faciliteter til rådighed. 

Comment