Den 1. april flytter IRHdk-Engineering ind i iværksættermiljøet hos CFI i Bjerringbro.
 

IRHdk laver konstruktions og projekteringsopgaver til industrien, og har specialiseret sig i at lave 3D-scanning af produktionsmaskiner, hele produktionsanlæg og bygningsinfrastruktur. Når man skal konstruere specialmaskiner eller projektere et fabriksanlæg, vil man have interface til en lang række eksisterende installationer i bygningen og en lang række eksisterende maskiner. Her er den højt specialerede scanning af stor værdi, idet man hurtigt, elegant og præcist kommer frem til at kunne projektere det nye lay-out, og med stor præcision. Efter scanningen indlæses resultatet i Autodesk Inventor (factory design suite), hvor det videre projekteringsarbejde og lay-out laves. Slut med gamle upræcise papirtegninger, som ikke er blevet opdateret (eller hvor konstruktionen ikke blev som på tegningen). IRHdk´s scanning leverer millimeterpræcise on-site op-målinger/tegninger. Du kan måle og tegne direkte videre, og endda få resultatet præsenteret direkte i din WEB browser.

 

Comment