Energimålere og monitorering til industrien

DS Energy udvikler,  markedsfører og sælger energiløsninger - både standardiserede og kundetilpassede løsninger. Har endvidere stor erfaring med hhv. logning, visualisering og integration i både nye og eksisterende løsninger.


Mekanisk konstruktion og udvikling

CC Tek beskæftiger sig med udviklingsopgaver af enhver karakter med tilhørende dokumentation. Har din virksomhed et produkt, der mangler noget dokumentationsmateriale, kan CC Tek være behjælpelige med at udarbejde dette.IT-udvikling og software programmering

ALP flyttede ind i iværksætterparken hos CFI den 1. december 2016. ALP tilbyder IT-udvikling og konsulentydelser til industrien og har en bred ekspertise indenfor IT. Markedspladsen er vidt forgrenet ud i erhvervslivet i primært det Midtjyske område. Desuden er der en faglig god synergi til de eksisterende iværksættervirksomheder i CFI og til CFI´s kunder. 

alp-consulting.png

Produktionsteknologi og konstruktion

Glerup Tech er en nystartet virksomhed, som udbyder produktionstekniske services til industrien. Hovedvægten ligger på både maskinkonstruktion i 3D-cad og service, vedligehold og reparation af CNC bearbejdningsmaskiner. Morten er uddannet maskinarbejder og produktionsteknolog og har mere end 15 års erfaring fra branchen. Han har arbejdet bl.a. hos Vorning Maskinfabrik og hos Sonne. Glerup Tech servicerer alle maskiner, og er absolut ekspert på Mazak maskiner. Kundekredsen indbefatter maskinfabrikker over hele Jylland.
Vores samlede "CFI-pakke" er nu endnu mere komplet.


3D-skanning af produktionsmaskiner, hele produktionsanlæg og bygningsinfrastruktur
IRHdk laver konstruktions og projekteringsopgaver i industrien, og har specialiseret sig i at lave 3D-scanning af produktionsmaskiner, hele produktionsanlæg og bygningsinfrastruktur. Når man skal konstruere specialmaskiner eller projektere et fabriksanlæg, vil man have interface til en lang række eksisterende installationer i bygningen og en lang række eksisterende maskiner. Her er den højt specialerede scanning af stor værdi, idet man hurtigt, elegant og præcist kommer frem til at kunne projektere det nye lay-out, og med stor præcision. Efter scanningen indlæses resultatet i Autodesk Inventor (factory design suite), hvor det videre projekteringsarbejde og lay-out laves. Man kan arbejde videre i en lang række cad-programmer, og kunden kan sågar få resultatet leveret direkte i sin WEB browser. Slut med gamle upræcise papirtegninger, som ikke er blevet opdateret (eller hvor konstruktionen ikke blev som på tegningen). IRHdk´s scanning leverer millimeterpræcise on-site op-målinger/tegninger. Du kan måle og tegne direkte videre.

IRHdk-Engineering Aps


 

Virksomheden LYdBEHAG hjælper til velbehag.
Med baggrund i mange års erfaring, rådgiver LYdBEHAG om alt lige fra akustik, vellyd og støj, til specifikke produktvalg og systemsammensætninger af audio systemer.
Lyd omgiver os 24 timer i døgnet. Ikke kun som den opløftende fornemmelse af en god koncert, men også som den mindre behagelige susen for ørerne efter koncerten med lidt for højt indtryk. 
I hverdagen derhjemme og på arbejde påvirkes vores følelser, fysiske velbefindende og ikke mindst overskud og produktivitet af det samlede lydindtryk.


CM-Optix er et helt nyt kamera koncept

CM-Optix har udviklet et helt nyt kamera koncept som effektivt og billigt, gør arbejdet med fotografering og billeder til en leg. Anvendelsen er bred - pas, kørekort, ID - og andre anvendelser, hvor der stilles krav til kvalitet eller andre særlige forhold. Man behøver ikke længere at besøge fotografen eller borgerservice. Dette nye kamera koncept klarer opgaven let og elegant.